יום רביעי, 19 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' נוכחות ברשת

נ. קוריס ושות' עורכי דין ומגשרים

נ.קוריס - linkedin
נ.קוריס - weebly
נ.קוריס - ynet
נ.קוריס - פייסבוק
נ.קוריס - כלכליסט
נ.קוריס - wordpress
נ.קוריס - nana10
נ.קוריס - bloger.co.il
נ.קוריס - tumblr
נ.קוריס - tapuz
נ.קוריס - youtube
נ.קוריס - google.plus
נ.קוריס - blogspot
נ.קוריס - themarker

יום שני, 17 במרץ 2014

נ. קוריס ושות' - על משמעות החתימה על תקנון אתר באינטרנט

נ. קוריס ושות' - מהו תקנון אתר אינטרנט
היום, רבים מבעלי אתרי האינטרנט חוששים ממידת היחשפותם לתביעות מצד הגולשים באתריהם, בשל אי הוודאות הטמונה בהיעדר חוקיות מוגדרת וברורה לגבי המותק והאסור בזמן השימוש באינטרנט. זאת במיוחד לאור ריבוי התביעות הנוגעות בעבירות אלו ספציפית, כאשר למעשה, ברוב המקרים, "העבריינים" כלל לא היו מודעים לאיסור שבדבר בשעת מעשה.
 כל פלוני שמוסר פרטי אשראי, פרטים מזהים אישיים, את כתובתו וכיו"ב, אינו יכול בוודאות להסתמך על כך שהמידע הגיע לידיים הנכונות, ויתרה מזאת, שהכספים שיועברו מחשבונו בעקבות הפרטים שמסר, אכן יזכו אותו בסחורה שהזמין.
כיצד נפזר את עננת אי הוודאות ?
הדרך היעילה ביותר לכך, נכון להיום, לוודא ששני הצדדים מודעים לזכויותיהם וחובותיהם ולכל תנאיי העסקה – הוא הסכם.
בחינת בתי המשפט את האינטראקציה של הגולשים באינטרנט, יכולה להיות כאינטראקציה בין צדדים להסכם. 
הסכם קבוע בין צדדים רבים ולא קבועים, לפי חוקי מדינת ישראל יקרא בדרך כלל, תקנון.
מהו תקנון ?
תקנון מהווה אוסף של כללים ותנאים, במדינת ישראל נקבעו מס' תקנונים כחלק מהחוק, כאשר נוסח התקנונים בחוק נחשב כהסכם בין הצדדים הרלוונטיים.
בחוק החברות, כמו גם בחוק הבתים המשותפים, צירף המחוקק תקנון מצוי, אשר, למעט במקרים בהם יחליטו הצדדים הקשורים אחרת, יחשב התקנון המצוי כהסכם מחייב בין הצדדים.  

מהו תקנון אתר אינטרנט ?  

תקנון לאתר אינטרנט נחשב כהסכם מחייב בין מפעילי אתר האינטרנט ו/או הבעלים של האתרים לבין הגולשים באתר האינטרנט, באמצעות תקנון לאתר האינטרנט, המהווה הסכם מחייב עם הגולשים, יכול מחד בעל האתר לחייב את הגולשים לגלוש באתר ובלבד שיעמדו בתנאים שבתקנון ומאידך לגולשים תהא מודעות לתנאים, טרם יבצעו פעולות באתר.

למה אני צריך תקנון לאתר האינטרנט ?  

העדר תקנון לאתר גורם עוול לגולשים וגם לסיכונים רבים למפעיל האתר אשר ניתן למנוע  באמצעות התקנון.
מטרת התקנון להמעיט ככל הניתן את החשיפה להפרות סעיפי חוק באתר האינטרנט, ובין היתר לפי: חוק איסור לשון הרעחוק זכויות יוצרים, חוק הגנת הצרכןחוק הגנת הפרטיותחוק עוולות מסחריות, חוק החוזים, חוק עשיית עושר ולא במשפטפקודת הנזיקין ועוד רשימת חוקים ודינים נוספים.
כך למשל, קיבלו בתי המשפט את עמדתו של בעל אתר אינטרנט, כי האמור בתקנון אתר האינטרנט שלו מחייב את הגולשים, למשל בכל הנוגע לעסקה של רכישת מחשב כף יד, באמצעות האתר.
תקנון אתרי האינטרנט של ישראל מעניק רישיונות שימוש בתקנוני אינטרנט לאתרי אינטרנט בישראל, רישיונות השימוש בתקנונים הינם רישיונות הדומים מאוד במהותם לרישיונות השימוש המוכרים בתוכנה, למשל רישיון השימוש שמעניקה Microsoft לשימוש בתוכנת הWindows (חלונות).
היתרון הגדול בהענקת רישיונות לשימוש בתקנון, להבדיל למשל, מניסוח תקנון על ידי עו"ד והעלתו לאתר כמות שהוא, הוא ההתעדכנות המתמדת של התקנון המצוי על שרתי תקנון אתרי האינטרנט של ישראל, על ידי עורכי הדין, מומחי משפט האינטרנט, המעודכנים כל העת בהתפתחויות המשפט בישראל ודואגים בכל עת להתאים  את לשון התקנון המחייב של אתרי האינטרנט בישראל, להתפתחות המשפט המהירה בישראל ולשינויים בחוקי המדינה.
תקנון טוב ומתעדכן, יוכל לסייע לבעל אתר במגוון רחב מאוד של תחומים, כך למשל תקנון טוב יגן בצורה טובה יותר על בעל האתר בכל הקשור לזכויות היוצרים לגבי תכנים באתר, התקנון יכול להסיר מבעל האתר אחריות במקרה של הפרת חוק איסור לשון הרע ראה א 37692/03 (ת"א) יצחק סודרי ואח' נ' ארנון שטלריד, התקנון יכול להסיר אחריות במקרים הנוגעים לחוק הגנת צרכןחוק עשיית עושר ולא במשפט וגם לפקודת הנזיקין, חוק העוולות המסחריות ועוד.
ולכן, בטרם תמצאו עצמכם חשופים לתביעות, מעבירים זמנכם היקר בבתי המשפט וממשיכים להתבלבל (כמו כולנו) על מה זה בכלל אינטרנט, כדאי שתגנו על עצמכם ועל אתר האינטרנט שלכם.
הכותב הנו עורך דין ממשרד נ. קוריס העוסק בדיני האינטרנט, אין האמור מהווה תחליף לייעוץ משפטי