יום שלישי, 30 בנובמבר 2010

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בה"פ 287/08 מיום 27.11.08 שניתן ע"י כב' השופטת ר' רונן
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

ע"א  386/09

בפני: 
כבוד השופט א' גרוניס

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופט ח' מלצר

המערער:
מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבים:
1. גד שילר

2. דוידי יוסף
                                   
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בה"פ 287/08 מיום 27.11.08 שניתן ע"י כב' השופטת ר' רונן
                                   
תאריך הישיבה:
ג' בכסלו התש"א
(10.11.2010)

בשם המערער:
עו"ד יעל ורבה-זלינגר
עו"ד ציפי קוינט

בשם המשיב 1:
בשם המשיב 2:
בעצמו
עו"ד יצחק כהן

1.      בעקבות הערותינו והמלצתנו הושגה הסכמה כוללת שתאפשר הוצאה על ידי המערער של האישור הנדרש לצורך רישומה של העברת הנכס על שמו של המשיב 2. הוסכם, כי בית משפט זה יקבע מהו הסכום שעל המשיב 2 לשלם למערער וזאת בנוסף לסכום המוחזק בנאמנות בידיו של המשיב 1.

2.      שקלנו את טיעוניהם של בעלי הדין בכל הנוגע לסכום. התחשבנו, בין היתר, בהתנהלותו של המשיב 2 וכן בהתנהלותו של המערער. נסיבות המקרה הן נסיבות מיוחדות וחריגות, בין היתר נוכח מותו של המוכר ולאור התנהלותם של המעורבים. הגענו לכלל מסקנה כי על המשיב 2 לשלם למערער סכום של 120,000 ש"ח. כאמור, הסכום יבוא בנוסף לסכום המוחזק בידי המשיב 1. המשיב 2 ישלם את הסכום האמור תוך 120 ימים מהיום. המשיב 1 יעביר את הסכום שבידיו לידי המערער תוך 20 ימים נוספים. לאחר ששני הסכומים יגיעו לידי המערער הוא יוציא, תוך 30 ימים, את האישור הנדרש לשם רישום ההעברה.

3.      משהושגה ההסכמה ומשהחלטנו מהו הסכום שעל המשיב 2 לשלמו מתייתרת הכרעה בערעור. אין צו להוצאות.         ניתן היום, ד' בכסלו התשע"א (11.11.2010).ש ו פ ט
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט


ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 269/03 ות"א 343/03 שניתן ביום 22.10.2008 על ידי כבוד השופטת ב' בר-זיו
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים


ע"א  10439/08
בפני: 
כבוד השופטת א' חיות


כבוד השופט  י' דנציגר


כבוד השופט ע' פוגלמןהמערערים:
1. אסעד חנא שאהין

2. אליאס חנא שאהין
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבים:
1. טל (רחלי) שרב

2. ענבר שרב

3. נדיר שרב

4. מרוה שרב

5. מדינת ישראל

6. מדינת ישראל - רשם המקרקעין
                                   
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בת"א 269/03 ות"א 343/03 שניתן ביום 22.10.2008 על ידי כבוד השופטת ב' בר-זיו
                                   
תאריך הישיבה:
ד' בכסלו התשע"א      
(11.11.10)

בשם המערערים:
עו"ד ויקטור מנסור

בשם המשיבים 4-1:
עו"ד מאיר זנטי 

בשם המשיבים 6-5:
עו"ד אפי יגל


         בהמלצת בית המשפט חזרו בהם המערערים מן הערעור, טענות המערערים והמשיבה 5 באשר להליכים עתידיים שיתקיימו אם יתקיימו ביניהם שמורות להם ובכללן טענת המשיבה 5 למעשה בית דין.

         ניתן היום, ד' כסלו, תשע"א (11.11.2010).
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט
ש ו פ ט
יום רביעי, 24 בנובמבר 2010

משה צ'יצ'יאן נגד עיריית הרצליה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בענינים מנהליים

עע"ם  10938/08

בפני: 
כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט  י' דנציגר

כבוד השופט ע' פוגלמן

המערערים:
1. משה צ'יצ'יאן

2. מרייט צ'יצ'יאן
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבה:
עיריית הרצליה
                                   
ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בעת"מ 1766/06 שניתן ביום 24.11.2008 על ידי כבוד השופט נ' ישעיה
                                   
תאריך הישיבה:
ד' בכסלו התשע"א      
(11.11.10)

בשם המערערים:
עו"ד שמואל סעדיה

בשם המשיב:
עו"ד שי שמאי; עו"ד אילנה בראף-שניר         בשלב זה ובהמלצת בית המשפט יוחזר הדיון לבית משפט קמא על מנת שיידרש לטענת ההתיישנות שהעלו המערערים בכל הנוגע להליכי הגבייה המנהלית שנקטה נגדם המשיבה ועל מנת שיחליט האם בעקבות ההכרעה בטענה זו יש מקום להגיע למסקנה שונה מזו שאליה הגיע בפסק הדין נשוא הערעור.

         בשלב זה יוקפאו כל הליכי ההוצאה לפועל נגד המערערים והצדדים שומרים על מלוא טענותיהם במחלוקות נשוא פרשה זו, לרבות בסוגיית ההוצאות בכל ההליכים כולם.

         למען הסר ספק מובהר בזאת כי למעט טענת ההתיישנות שהתקבלה, הערעור בטענות האחרות שהועלו על ידי המערערים מוצה.

         סדרי הדין לבירור טענת ההתיישנות כאמור, ייקבעו על ידי בית משפט קמא לפי שיקול דעתו.

         אין צו להוצאות בערעור.

         ניתן היום, ד' כסלו, תשע"א (11.11.2010).


ש ו פ ט תיום ראשון, 14 בנובמבר 2010

עו"ד לאה דורפמן נגד ערן ורד


בהחלטה שהותרה לפרסום בימים אלו, קבע בית השלום בתל אביב (כבוד השופטת רונית אלט פינצ'וק) במסגרת תיק הטרדה מאיימת ה"ט 30520-09-10 עו"ד לאה דורפמן ואח' נגד ערן ורד (ה"ט 30520-09-10), כי התנהגותו של ערן ורד או לפחות חלק ממעשיו, מהווים הטרדה מאיימת נגד חמישה מבקשים לפחות, שפנו לאור מעשיו של ורד לקבלת צו הגנה מבית המשפט.

בית המשפט ביקר את ההטרדות שביצע ורד בקשר עם קטינים, בני משפחות המבקשים ואסר עליו בצו להמשיך במעשיו הפוגעים בקטינים.

ההטרדות החוזרות של ערן ורד, כנגד צוות משרד עורכי הדין ובני משפחותיהם החלו, לאור סברתו של ערן ורד, שאין לחסום את תופעת הספאם בפייסבוק למרות דעתם של מומחי משפט ועורכי דין שונים, בהתאם לפרשנות שניתנה לחוק.
,
ורד סירב גם לקבל את העובדה, שעל אף המחלוקת שפרצה בין עורכי דין ומשפטנים לגבי פרשנות חוק דואר הזבל, עדיין ברור שפעולות משרד עורכי הדין, נעשו כדין, אף לדעתו של עורכי הדין של ורד, דוגמת עו"ד יהונתן קלינגר.

חוות דעת טכנולוגית אף לימדה, שמבחינה טכנית, הטענה כאילו עורכי הדין או מי מלקוחותיהם הצטרפו מרצונם לקבוצות האירועים, אינה נכונה מבחינה טכנולוגית והשליטה האם לשלוח הודעות ספאם למשתמשי הפייסבוק או אם להימנע מכך, נמצאת בידיהם של מנהלי האירועים.

ערן ורד, נגדו נתן בית המשפט את צו ההטרדה המאיימת, הסתייע כאמור בעו"ד יהונתן קלינגר שהתעקש בצורה תמוהה, שאין פסול לנקוט במעשים שיש בהם פגיעה בקטינים, עד כדי שסירב לגבולות שנועדו למנוע ניצול לרעה, של חופש הביטוי.

עוד דרש עו"ד קלינגר מהטעמים ששמר עימו, להעדיף הטרדות הפוגעות בבני המשפחות של קציני בית המשפט, על פני פעולות משפטיות חוקיות, שהיה יכול לנקוט לכאורה לשיטתו, על פי דין.

בית המשפט עוד התריע בפני ערן ורד, כי גם פרסומיו שאינם מהווים הטרדה מאיימת אינם בהכרח ראויים והסביר שגם אלו "יכלו להיעשות בדרך אחרת".

בהחלטתו קבע בית המשפט שלטענת ערן ורד בפניו טען ורד, שאין להגדירו עד אותו הרגע במהלך המשפט כעבריין, שכן באותה העת עדיין לא הורשע ורד על פי דין, על ידי בית המשפט.
בשל אופיו המיוחד של הליך צו ההטרדה המאיימת, בית המשפט לא נכנס לדקויות בדיקת אי אמיתות פרסומיו של ערן ורד במקרה הפרטיקולארי שהובא בפניו, אך בכל מקרה יאמר שהרשת חברתית פייסבוק החליטה ממילא להסיר את פרסומיו של ערן ורד ולהזהיר אותו לאור הקבוצה שהקים, כיוון שממילא מעשיו היו פסולים גם לדעתה.

בית המשפט נתן כנגד ערן ורד גם, צו למניעת הטרדה מאיימת שאוסר עליו לפנות אל המבקשים באמצעות המייל והטלפון, וכן קבע שלפחות חלק מפרסומיו מהווה שימוש לרעה בחופש הביטוי.

"לאור כל האמור לעיל ניתן צו, שתוקפו 6 חודשים מהיום, האוסר על המשיב לפנות למשרד המבקש או למי מהמבקשים בדואר אלקטרוני או טלפונית, וכן אוסר עליו לפרסם תמונות או לינקים לתמונות הכוללות צילום של קטין מחשבון הפייסבוק של המבקש."

בית המשפט ציין, שפניות אל משרד עורכי דין נ. קוריס ושות' באמצעות המייל או הטלפון ממילא לא נועדו עבור ורד, אלא נועדו על מנת לקבל יעוץ משפטי

יום שישי, 12 בנובמבר 2010

הפוסטים שלי

לדברי עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי: "עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי לשלם ריבית לעמיתי הקופות החדשים וכך הם . ...
נועם קוריס: Noam Kuris
Business Nature: Specializes in providing risk management consultancy services engaged in business intelligence & investigation, financial/legal due ...

נועם קוריס – kurisblog.com … עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי, מסר ל" כלכליסט": "עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי לשלם ...
kurisblog - Blogspot
kuris-law.blogspot.com/search/label/kurisblog
kuris-law.blogspot.com/search/label/נועם%20קוריס
דומה? למלך שהיה לו פרדס ונתנו לאוהבו במתנה. לאחר ימים נצרך המלך לקוץ מתוכה קורות, ...
נועם קוריס: אוקטובר 2010
נועם קוריס – kurisblog.com … עו"ד נועם קוריס המייצג את התובע היצוגי, מסר ל" כלכליסט": "עד שנת 2004 החוק חייב את בנק יהב וחב' הלמן אלדובי לשלם ריבית לעמיתי . ...
למה גילה הקדוש ברוך הוא לאברהם? אמר רבי יהודה הלוי: משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו פרדס ונתנו לאוהבו במתנה. לאחר ימים נצרך המלך לקוץ

הבלוג של אנשים

kurisblog


קישורים. בלוג נועם קוריס · בלוג עורכי דין · בלוג ישראלי · רשת עורכי דין · משרד עורכי דין ... 2010 קוריס בלוג . WordPress .

נועם קוריס - פרשת השבוע