יום חמישי, 9 בדצמבר 2010

בג"ץ - דביר פני גיל נ. מפקד בסיס כליאה 394, צה"לבבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  8395/10

בפני: 
כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופטת ע' ארבל

כבוד השופט ע' פוגלמן

העותר:
טור' דביר פני-גיל
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבים:
1. מפקד בסיס כליאה 394, צה"ל

2. מפקד יחידה מרחבית מרכז במצ"ח
                                   
עתירה דחופה למתן צו הביאס קורפוס
                                   
בשם העותר:
עו"ד רס"ן לילך רובין; עו"ד סרן ריים בלילטי, עו"ד סרן עדי ריטיגשטיין

פסק-דין

השופטת מ' נאור:

1.     לפנינו עתירה שהוגדרה כעתירה מסוג הביאס קורפוס. העותר הוא חייל המוחזק במעצר מכוח החלטה שיפוטית שניתנה כדין עד ליום 17.11.2010 והוא מבקש כי יקויים דיון בעתירתו עוד קודם לכן (למעשה – מחר) בפני בית משפט זה. העותר מצוי בחקירת מצ"ח. הוא שוהה באגף מבודדים ולטענתו החזקתו באגף זה אינה עולה בקנה אחד עם תקנה 67 לתקנות חוק השיפוט הצבאי (בתי סוהר צבאיים), התשמ"ז-1987.

2.     דין העתירה להדחות על הסף.

מן העתירה אין זה ברור מי היה הגורם שהחליט על השמת העותר בבידוד לצרכי חקירה והאם העותר פנה אליו בעניין. מכל מקום, בשולי ההחלטה בדבר הארכת מעצרו של העותר צויין:

"עניין נוסף שעלה בפני ואינו נקי מספקות לטעמי נוגע לסוגיית התנאים בהם שוהה החשוד במסגרת מעצרו. גורמי החקירה והתביעה הסבירו כי נדרשת החזקתו של החשוד בבידוד על מנת לקדם את החשש הכבד לשיבוש הליכי משפט. על אף שחשש זה מובן לחלוטין ומהווה גם את הבסיס להחלטתי להמשך מעצרו של החשוד, הרי שראוי, לטעמי, כי תיבחנה אפשרויות נוספות לקידום החשש האמור אף ללא בידודו של החשוד, וזאת בשים לב לתנאים הקשים הקיימים באגף הבידוד בכלא. לפיכך, יועבר עותק מההחלטה למפקד ימ"ר מרכז, המתבקש לבחון האם ניתן, לכל הפחות, לקצר את תקופת השהייה בבידוד וכן למפקד בס"כ 394, המתבקש לבחון כיצד ניתן להיטיב במידת האפשר את תנאי שירותו של החשוד בבס"כ בתקופת שהייתו בבידוד, כן יועבר עותק מההחלטה ליועמ"ש מקמצ"ר וליועמ"ש מצ"ח, המתבקשים לבחון ככלל האם ניתן למצוא דרכים חלופיות למנוע את החשש לשיבוש הליכי משפט כאשר מדובר בעניינם של כלואים המצויים בתוככי בס"כ 394 חלף השמתם בבידוד."

3.     בהחלטה צויין מפורשות כי קיימת זכות ערר כחוק; ואכן כפי שהעותר העלה את טענותיו בעניין הבידוד בפני המותב שהחליט כך הוא גם יכול להעלותן במסגרת הערר דהיינו לעותר סעד אלטרנטיבי בתוך המערכת הצבאית. בכל אופן, והוא עיקר: העתירה הוגדרה כאמור כעתירה מסוג "הביאס קורפוס" אולם העותר מוחזק במעצר כדין מכוח ההחלטה הנזכרת. מדובר למעשה בעתירה על תנאי מעצרו של העותר ובנושא זה, עם כל חשיבותו, אין מקום להתערבותו של בית משפט זה.

4.     על כן, העתירה נדחית על הסף ועל העותר למצוא תרופתו בתוך המערכת הצבאית.

        ניתן היום, ט' בכסלו תשע"א (15.11.2010).


ש ו פ ט ת
ש ו פ ט ת
ש ו פ ט


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה