יום חמישי, 23 בדצמבר 2010

בג"ץ - ליאון איוניר נ. בית הדין הארצי לעבודה

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ  7377/09

בפני: 
כבוד הנשיאה ד' ביניש

כבוד השופטת מ' נאור

כבוד השופט ח' מלצר

העותר:
ליאון איוניר
                                          

נ  ג  ד
                                                                                                    
המשיבים:
1. בית הדין הארצי לעבודה

2. ראש המוסד לביטוח לאומי

3. שר האוצר
                                   
התנגדות למתן צו על תנאי
                                   
תאריך הישיבה:
כ"ב בכסלו התשע"א      
(29.11.2010)

בשם העותר:

בשם המשיב 2:

בשם המשיב 3:
עו"ד שלמה אייגנר

עו"ד תהילה כזרי

אין התייצבותהנשיאה ד' ביניש:

בפנינו נקבע לשמיעה היום הדיון בהתנגדות לצו על תנאי בשאלה שיש לה לכאורה ועל פי נוסח הצו על תנאי השלכות כלליות ורחבות. עניינו של הצו על תנאי  בהחלת נוהל פטור מהכנסה על ניצולי שואה המקבלים קצבאות בגין נזקי גוף ובריאות מהרפובליקה הפדרלית של גרמניה. כן ניתן צו על תנאי המורה למשיבים לנמק מדוע לא יחול נוהל הפטור מהכנסה כקבוע בחוק ביטוח לאומי ופקודת מס הכנסה, לעניין תשלומי ביטוח לאומי ומס הכנסה על פי תקנות הבטחת הכנסה ותקנות קצבת זקנה ושארים.

בדיון לפנינו היום לא התייצב פרקליט מפרקליטות המדינה עקב שביתת הפרקליטים, ובאת-כוח המוסד לביטוח לאומי ביקשה כי נדחה את הדיון עקב הצורך לשמוע את עמדת משרד האוצר מפי הפרקליטות, וזאת בשל השלכותיה הרחבות של השאלה שלפנינו. לא נעתרנו לבקשה לדחיית הדיון. לקראת הדיון היום, בתשובה לצו על תנאי הוגשו לנו חוות דעת מומחים בשאלה העקרונית שהיא אכן שאלה מורכבת. אנו סברנו כי מן הראוי היה שחוות הדעת הללו יתבררו בפני בית הדין לעבודה וכל הראיות וחוות הדעת המתייחסות לנושא הרחב ילובנו בערכאות המתאימות של בית הדין.

עקב מורכבות הסוגיה והשלכות פסק הדין הסכים בא-כוח העותר, כי בנושא בו זכה לצו על תנאי רחב לא יתקיים היום הדיון וצמצם את הדיון לעניינו של העותר שלפנינו. לגופה של העתירה, שקלנו אם יש מקום להחזיר את הדיון בנושא לבית הדין לעבודה כדי לאפשר ליבון אופייה של הרנטה שביחס אליה פסקו בתי הדין האזורי והארצי לעבודה כי עקב תשלומה אין העותר זכאי לתשלום הבטחת הכנסה ואף לא לקצבת שארים. אולם לבסוף החלטנו כי בנסיבות יוצאות הדופן של התנהלות ההליכים עד כה, בהתחשב בגילו ובמצב בריאותו של העותר שהוא ניצול שואה שמצב בריאותו רופף; ובהתחשב בכך שבא-כוח המדינה לא התייצב היום לדיון, אין לאפשר התמשכות ההליך בעניינו של העותר על ידי החזרת הדיון לבית הדין לעבודה.

אשר על כן, בהיעדר הטיעון של המדינה ומהטעמים עליהם עמדנו לעיל, אנו מורים כי פסק דינו של בית הדין הארצי לעבודה יבוטל בכל הנוגע לעותר ובעניינו בלבד. ניתן, אפוא, בזה צו המורה למשיבים, לבחון את תביעותיו של העותר באופן שהרנטה המשולמת לו לא תחשב כהכנסה. טענות המדינה בשאלה הכללית שמורות לה ואם הדבר יידרש בעתיד בהליך מתאים יתבררו במלואן בפני בית הדין לעבודה.

ניתן היום, כ"ב בכסלו התשע"א (29.11.2010), בפני עו"ד אייגנר ועו"ד כזרי.


ה נ ש י א ה                                   ש ו פ ט ת                                  ש ו פ ט

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה